facebook.com
SmodCMS

Prace naukowe z wykorzystaniem modelu GEM-AQ

 

GRANTY NCN i MNiSW

 

 • Wpływ zmian klimatu na jakość i zanieczyszczenie powietrza w Europie Środkowej, UMO-2011/01/B/ST10/04739 2011-2014. Kierownik grantu: dr inż. Joanna Strużewska, PW

 

 • Identyfikacja mechanizmów transformacji zanieczyszczeń atmosfery w modelach jakości powietrza skali kontynentalnej, 2010-2013. Kierownik grantu: prof. PW dr hab. inż. Lech Łobocki, PW

 

 • Pogoda chemiczna – wielo-skalowy system prognozy jakości powietrza dla Polski, decyzji nr 754/N-COST/2010/0 , 2010-2011. Kierownik grantu: dr inż. Joanna Strużewska, PW

 

 • Dobór parametryzacji procesów meteorologicznych dla systemów modelowania jakości powietrza, w typowych sytuacjach smogowych na obszarze Polski, (MNiSW COST/1/2007), 2007-2009. Kierownik grantu: dr inż. Joanna Strużewska, PW

 

 • Modelowanie smogu zimowego nad obszarem aglomeracji Krakowskiej w okresie kampanii pomiarowej IES-JRC, styczeń-luty 2005 r. (MNiSW JRC/249/2006), 2006-2008. Kierownik grantu: prof. PW dr hab. inż. Lech Łobocki, PW

 

Udział w pracach wdrożeniowych

 

 • Wspomaganie systemu oceny jakości powietrza z użyciem modelowania w zakresie ozonu troposferycznego, zlecenie GIOŚ, koordynator ATMOTERM

 

 • Wykonanie serwisu codziennej prognozy jakości powietrza dla województwa podkarpackiego, 2011, zlecenie Zarząd Województwa Podkarpackiego, koordynator PW

 

 • Wykonanie usług badawczo-rozwojowych związanych z przygotowaniem poszerzonych prognoz stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby systemu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń wartości alarmowych i dopuszczalnych, 2011, zlecenie Zarząd Województwa Małopolskiego, koordynator PW

 

 • Przygotowaniu i wdrożeniu prognozowania stanu jakości powietrza dla obszaru województwa małopolskiego, 2010, zlecenie Zarząd Województwa Małopolskiego, koordynator PW

 

 • Ocena i prognoza zagrożeń dla zdrowia i ekosystemów związanych z zawartością ozonu w troposferze w skali kraju, 2009, zlecenie GIOŚ, koordynator ATMOTERM

 

Akcje COST (European Cooperation in Science and Technology)

 

 • COST Action ES1004 European framework for online integrated air quality and meteorology modelling, www.eumetchem.eu, 2011-2015

 

 • COST Action ES0602 – Towards a European Network on Chemical Weather Forecasting and Information Systems (ENCWF), www.chemicalweather.eu, 2007-2011

 

 • COST Action 728 – Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution and dispersion applications, www.cost728.org, 2004-2009


Udział w inicjatywach międzynarodowych

 

 

 

 • HTAP (Hemispheric Transport of Air Pollution, www.htap.org)

 

 • MAQNet (Mulstiscale Air Quality Modelling Network, www.maqnet.ca)

 

 • Krakow Integrated Methodology Project - from Toxic Emissions to Health Effects, 2004-2007, (JRC EC)