facebook.com
SmodCMS

Informacje o systemie prognostycznym i wynikach prognoz jakości powietrza

 

Opis modelu GEM-AQ

 

Interpretacja poziomów stężeń prognozowanych zanieczyszczeń w kontekście wpływu na zdrowie:

      DOBRZE    ŚREDNIO ŹLE BARDZO ŹLE
CO  < 5 000 5 000 - 10 000 10 000 - 50 000   > 50 000
 NO2 < 100 100 - 200 200 - 400 > 400
O3 < 90   90 - 120 120 - 240 > 240
SO2 < 75   75 - 125 125 - 500 > 500
PM10 < 30 30 - 50   50 - 200 > 200
PM2.5 < 15 15 - 25   25 - 100 > 100
AQI < 50 50 - 75   75 - 100 > 100