facebook.com
SmodCMS

Fundacja EkoPrognoza

 

Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ została zainicjowany w ramach akcji COST ES0602.

 

Po zakończeniu projektu powołana została Fundacja EkoPrognoza, której jednym z celów jest informowanie społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację codziennej prognozy jakości powietrza dla Polski i Europy publikowanej w Internecie. Pozostałe formy działań fundacji dotyczą upowszechniania nowoczesnych metod obliczeniowych w dziedzinie ochrony środowiska, a w szczególności badań atmosfery i klimatu. Ważnym aspektem działalności fundacji jest również edukacja specjalistyczna w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych w dziedzinie nauk atmosferycznych.

 

Fundacja bierze udział w licznych inicjatywach międzynarodowych związanych z modelowaniem jakości powietrza i klimatu.

 

Cele statutowe fundacji EkoPrognoza:

  1. Wspieranie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie ochrony środowiska i nauk o Ziemi.
  2. Upowszechnianie nowoczesnych metod obliczeniowych w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności badań atmosfery i klimatu.
  3. Transfer technologii w zakresie stosowania i rozwijania nowoczesnych modeli jakości powietrza i modeli klimatu.
  4. Wspieranie integracji środowiska naukowego zajmującego się numerycznym modelowaniem prognoz pogody, klimatu oraz jakości powietrza.
  5. Edukacja specjalistyczna kadry naukowej oraz studentów studiów I, II i III stopnia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi obliczeniowych w dziedzinie nauk atmosferycznych.
  6. Podnoszenie kwalifikacji kadry urzędniczej odpowiedzialnej za podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza.
  7. Podnoszenie standardów realizacji analiz środowiskowych w zakresie ochrony atmosfery i klimatu, wynikających z uregulowań prawnych.
  8. Informowanie społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację codziennej prognozy jakości powietrza dla Polski i Europy publikowanej w Internecie.
  9. Popularyzowanie problematyki ochrony atmosfery, zmian klimatu oraz oceny zasobów energetyki słonecznej i wiatrowej.
  10. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

 

Fundacja EkoPrognoza wpisana jest do bazy instytucji naukowych OPI pod numerem 214208.

 

Fundacja EkoPrognoza wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000391609.